Thắng Vi

Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ. Email: haitacte@gmail.com Số Điện Thoại: 0977007352

Bén duyên với SEO & Digital Marketing từ năm 2016 và nhận tiếp thị số là đam mê. Ngoài Sài Gòn Tiếp Thị, Minh Quân Tâm trải nghiệm người dùng và định hướng dữ liệu ...  
 email: haitacte@gmail.com
Số Điện Thoại: 0977007352
Website: https://thangvi.com
About image

Jack Hendrix

President

This is one of the team member slots you can have for your company. You can replace their picture and add any text you want here for describing your employees.

Elizabeth Newman

Partner

This is one of the team member slots you can have for your company. You can replace their picture and add any text you want here for describing your employees.

Lucy Lennon

Office manager

This is one of the team member slots you can have for your company. You can replace their picture and add any text you want here for describing your employees.

Jennifer Smith

C.E.O.

This is one of the team member slots you can have for your company. You can replace their picture and add any text you want here for describing your employees.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING